Copyright

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.sotasty-lunch.nl en alle onderliggende pagina`s) aantreft berusten bij Absoluta Food & Facilities BV. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de directie van Absoluta Food & Facilities BV.